Saturday, September 18, 2010

Una carta a un desconocido (a Rilke)

Hanggang ngayon,hindi ko pa rin lubos maisip kung bakit nangyayari ang ganitong mga pagkakataon sa buhay ng isang tao. Kung bakit may mga dayong basta basta na lamang kumakatok sa pintuan at pilit magdadala, kung hindi kaligayahan, ay pangamba sa buhay ng iba. Marahil isa akong biktima ng ganitong kalagayan. At simula nang pumasok ka sa buhay ko,samu't sari nang mga tanong ang bumabagabag sa aking isipan--gaya ng "sino ka nga ba?", "paano mo ako nakilala?" at "ano ang kailangan mo sa akin?"

No comments:

Post a Comment