Saturday, September 26, 2009

Nasog


Image167
Originally uploaded by supernatural2007
ang makigkita kana sangka higayon kang pakighilawas sa maambong na nga lawas kag mainit na nga mga apuhap.

No comments:

Post a Comment