Thursday, January 14, 2010

INSOMNIA

Mahimbing ang tulog ng daigdig ngayong gabi
Sabay hilik sa saliw ng alulong ng mga aso
At lihim na pintig ng aking dibdib
Tanging ako lamang ang nakakarinig.
Sa tahimik kong pagsusumamo na kahit
Idlip lamang sa aki'y idulot,nang ang
Karimlan muling mahabag at patahanin
Ang naghuhumagpos kong diwang pilit
Gumagambala sa katahimikan ng gabi.
Ngunit sadya yatang mahimbing ang daigdig
Habang ako'y niyayapos ng dilim,
At pilit na hinihila ang liwanag ng umaga.

No comments:

Post a Comment